Polityka Prywatności i Regulamin

ZASADY I WARUNKI NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZGODZIĆ SIĘ NA PONIŻSZE ZASADY ZAKUPU PRZED ZAMÓWIENIEM:

Polityka prywatności
Nie jesteśmy powiązani w żaden sposób z żadnym wydawnictwem prasowym. Wszystkie znaki towarowe na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, są własnością ich właścicieli. Autorzy tej strony internetowej nie są sponsorowani przez, ani związani ze znakami towarowymi osób trzecich, ani ich właścicielami, a także nie reprezentują ich, ich właścicieli, produktów, ani usług. Należy odnotować, że ta strona oraz komentarze/odpowiedzi przedstawione powyżej mają służyć jako przykład ilustrujący, co niektóre osoby osiągnęły dzięki temu produktowi bądź tym produktom. Ich strona internetowa i każda strona na tej stronie internetowej jest luźno oparta na prawdziwej historii, ale została zmieniona na wiele sposobów, w tym, ale nie tylko w zakresie: historii, zdjęć i komentarzy. Z tego powodu, stronę tą, jak również wszelkie strony na tej stronie internetowej nie należy traktować dosłownie, ani jako historię opartą na faktach. Ich strona oraz wyniki na niej opisane, choć możliwe do osiągnięcia przez niektórych, nie powinny być traktowane jako wyniki, które można uzyskać wyłącznie poprzez odtworzenie wykorzystanych metod. ROZUMIEM, ŻE STRONA ZAWIERA PRZYKŁADY ILUSTRUJĄCE CO MOŻE BYĆ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI TEMU PRODUKTOWI/TYM PRODUKTOM ORAZ, ŻE HISTORIE/KOMENTARZE ZAMIESZCZONE POWYŻEJ NIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE DOSŁOWNIE. Ich strona otrzymuje wynagrodzenie za kliknięcia lub zakup produktów prezentowanych na tej stronie.

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW
Termin „artykuł sponsorowany” (ang. advertorial) jest połączeniem reklamy (ang. advertisement) i artykułu (ang. editorial) i jest pisany w postaci artykułu jako niezależna informacja prasowa, gdy w rzeczywistości reklamuje on konkretny produkt bądź obiekt zainteresowania. Artykuły sponsorowane przedstawiają prawdziwe informacje, ale są zredagowane przez autora, którym najczęściej jest firma promująca swoje produkty, w taki sposób, by uwydatnić lub wyjaśnić pewne elementy, a przez to podtrzymać zainteresowanie czytelnika. Znanym przykładem są magazyny dostępne na pokładach samolotów, które zawierają artykuły o miejscach będącymi kierunkami podróży danej linii lotniczej.
Z racji bycia artykułem sponsorowanym, ROZUMIEM, ŻE TA STRONA INTERNETOWA ZAWIERA PRZYKŁADY ILUSTRUJĄCE, CO MOŻE BYĆ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI TEMU PROGRAMOWI ORAZ, ŻE HISTORIA OPISANA POWYŻEJ NIE POWINNA BYĆ ROZUMIANA DOSŁOWNIE. Ich strona otrzymuje wynagrodzenie za kliknięcia lub zakup produktów prezentowanych na tej stronie. Ich program nie jest pracą, ale szansą na rozwój, która może pomóc w nauce zarabiania pieniędzy poprzez inicjatywy o charakterze przedsiębiorczym. Każdy, kto zdecyduje się kupić dowolny program na temat zarabiania pieniędzy, nie uzyskuje gwarancji zarobku z powodu faktu zakupu tego programu. Ludzie, którzy uważają, że „kupili ten program, więc automatycznie zarobią pieniądze” są w błędzie. Z racji, że każdy rodzaj edukacji jest zależy od wielu zmiennych, ciężko jest ocenić, jakiego efektu możesz oczekiwać, jednak ludzie, którzy zakupili ten program, oprócz niego zgłaszali się do udziału w dodatkowych warsztatach i szkoleniach, a także wykorzystywali zdobytą wiedzę na rosnących rynkach, trzymali się zobowiązań i kontynuowali naukę. Jeśli podążasz drogą, którą podążali ci ludzie, możesz oczekiwać ogólnego poszerzenia wiedzy w wybranym obszarze, ale nie powinieneś oczekiwać żadnego konkretnego zarobku. Przeciętni użytkownicy, którzy zapoznali się z materiałami początkowymi, ale nie zapisali się na szkolenia, nie dotrzymują zobowiązań, ani nie wykorzystują zdobytej wiedzy, najczęściej nie zarabiają żadnych pieniędzy. Chociaż sukces przedstawionej osoby jest prawdziwy, jej wizerunek i imię zostały zmienione, aby chronić jej tożsamość. Zgodnie z koncepcją artykułu sponsorowanego, komentarze zamieszczone w sekcji komentarzy są reprezentacją typowych komentarzy i doświadczeń, które zostały przedstawione w postaci dialogu, jednakże nie są one prawdziwymi wpisami na tej stronie internetowej, lecz zostały stworzone w celach poglądowych.

Nie jesteśmy powiązani w żaden sposób z CNN, WebTV, News Channel 1, ABC, NBC, CBS, U.S. News, ani FOX, a wszystkie znaki towarowe na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, są własnością ich właścicieli. Autorzy tej strony internetowej nie są sponsorowani przez, ani związani ze znakami towarowymi osób trzecich, ani ich właścicielami, a także nie reprezentują ich, ich właścicieli, produktów, ani usług.

Follow by Email